“Rīgas Centrāltirgus” gaļas paviljona AVK sistēma (Rīga)

Detaļas:

Objekta nosaukums: “Rīgas Centrāltirgus” gaļas paviljona AVK sistēma

Adrese: Nēģu iela 7, Rīga

Pasūtītājs: RPAS “Rīgas Centrāltirgus”

AVK inženieris: Anatolijs Borodiņecs