Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas atjaunošana, energoefektivitātes paaugstināšana (Stūnīši, Olaines pagasts)

Detaļas:

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas atjaunošana, energoefektivitātes paaugstināšana

Adrese: Gaismas iela 1, Stūnīši, Olaines pagasts, Olaines novads

Pasūtītājs: SIA “Zeiferti”

Arhitekts: Guntis Kārkliņš

Piecu stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršotās renovācijas projekta dokumentācija izstrādāta 2018. gadā.

Ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas un fasāžu siltināšanas būvdarbi objektā pabeigti 2021. gadā. Ēkai tika nosiltinātas ārsienas, cokols, pagraba pārsegums (pirmā stāva grīda), trešā stāva pārsegums (bēniņu grīda), kā arī veikta logu, durvju un jumta seguma materiāla nomaiņa. Siltināšanas būvdarbu laikā ēkai tika veikta autoruzraudzība, nodrošinot būvdarbu izpildi atbilstoši projekta dokumentācijai un spēkā esošajiem normatīviem.