Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota atjaunošana, energoefektivitātes paaugstināšana (Cēsis)

Detaļas:

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota atjaunošana, energoefektivitātes paaugstināšana

Adrese: Festivāla iela 44, Cēsis

Pasūtītājs: SIA “CDzP”

Arhitekts: Guntis Kārkliņš

Būvinženieris: Māris Alsiņš

Arhitekta palīgs: Solvita Ūdriņa