Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

Detaļas:

Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

Arhitekts: Guntis Kārkliņš, Solvita Ūdriņa

Būvinženieris: Andris Bardulis, Daiga Poriņa

Pasūtītājs: A/S “Olaines ūdens un siltums”

Būves adrese: Kandavas ielā 2a, Daugavpilī