Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana (Daugavpils)

Detaļas:

Objekta nosaukums: Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

Adrese: Kandavas iela 2a, Daugavpils

Pasūtītājs: A/S “Olaines ūdens un siltums”

Arhitekts: Guntis Kārkliņš, Solvita Ūdriņa

Būvinženieris: Andris Bardulis, Daiga Poriņa