Ēkas 3D skats, Fasādes apsekošana, Mazā Jauniela 5, Jauniela 29a Rīga

Detaļas:

Ēkas 3D skats, Fasādes apsekošana, Mazā Jauniela 5, Jauniela 29a Rīga

Būvinženieris: ANDRIS BARDULIS

Būvinženieris: MĀRIS ALSIŅŠ

Adrese: Mazā Jauniela 5, Jauniela 29a Rīga