Ēkas 3D skati Tīraines iela 9a, Rīga

Detaļas:

Būvinženieris: ANDRIS BARDULIS

Būvtehniķe: VERA BAUMANE

Būvinženieris: MĀRIS ALSIŅŠ

Adrese: Tīraines iela 9a, Rīga