Ēkas 3D skati, Rožu iela 6, Liepāja

Detaļas:

Ēkas 3D skati, Rožu iela 6, Liepāja

Arhitekts: Guntis Kārkliņš

Objekts: Liepjas novada dome

Ierosinātājs: Liepājas pilsetas pašvaldība