Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas atjaunošana, energoefektivitātes paaugstināšana (Liepāja)

Detaļas:

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas atjaunošana, energoefektivitātes paaugstināšana

Adrese: E. Tisē iela 73, Liepāja

Pasūtītājs: Biedrība “Eduards”

Arhitekte: Kristīne Zīverte

Projektētājs: Jēkabs Skrastiņš