Detālplānojums (Salacgrīvas novads)

Detaļas:

Objekta nosaukums: Detālplānojums

Adrese: Salacgrīvas novads

Detālplānojuma vadītājs: Gundega Upоte

Detālplānojuma izstrādātājs: Māris Alsiņš