Detālplānojums

Detaļas:

Detālplānojuma vadītājs: Gundega Upоte

Detālplānojuma izstrādātājs: Māris Alsiņš

Detālplānojuma adrese: Salacgrīvas novads