Detālplānojums (Salacgrīva)

Detaļas:

Objekta nosaukums: Detālplānojums

Adrese: Salacgrīva

Detālplānojuma vadītājs: Māris Alsiņš