pakalpojumi detālplānojumi

Detālplānojumi

Saņem profesionāļu veidotu detālplānojumu savam topošajam projektam!

Kā notiek detālplānojuma izstrāde

Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību un tā detalizācijas pakāpi, ņemot vērā izstrādes pamatojumu, nosaka vietējā pašvaldība darba uzdevumā, tāpēc ir svarīgi sadarboties ar pieredzējušiem profesionāļiem, kas pārzina šo specifiku ikvienā pašvaldībā. 

Detālplānojums tiek izstrādāts, ja vietējās pašvaldības teritorijas plānojums nepietiekami nosaka konkrētu zemes vienību teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumus, tad tos nosaka detālplānojumā.

Pēc bezmaksas konsultācijas ar mūsu biroja ekspertiem notiek sagatavošanās detālplānojuma izstrādei. Kad viss sagaidāmais process abām pusēm ir skaidrs, noslēdzam sadarbības līgumu.

Mūsu profesionāļi uzsāk darbu, apkopojot nepieciešamo informāciju, lai varētu noslēgt administratīvo līgumu starp vietējo pašvaldību un detālplānojuma izstrādes īstenotāju.

Detālplānojuma izstrādē iekļauts

Mūsu birojs piedāvā detālplānojuma izstrādi noteiktā apjomā apvienot ar būvprojektēšanu, nodrošinot publisko apspriešanu atbilstoši normatīvajiem aktiem.

Detālplānojuma pamatfunkcija ir skaidri norādīt katrai esošajai un plānotajai zemes vienībai pašreizējo izmantošanu un nosaka:

Šie ir tikai daži no mūsu pieredzes bagāto ekspertu pārbaudīto un moderno tehnoloģiju piemēriem.

Lūk, kā tiek veikta cita veida tehniskā apsekošana, tai skaitā graujošas metodes, lai sasniegtu vēlamo rezultātu:

 • Izmantojot stiegru detektoru, kā arī stiegrojumu atkaļot tiek veikta dzelzsbetona elementu stiegrojuma izvietojuma, betona aizsargslāņa biezuma un stiegrojuma diametru pārbaude.
 • No ēkas dzelzsbetona konstruktīvajiem elementiem tiek izņemti betona paraugi-cilindri un veikta to stiprības pārbaude ar laboratorisko spiedes testu metodi paraugus sagraujot.
 • Tiek veikta dzelzsbetona elementu stiegrojuma aisargslāņa un stiegrojuma korozijas pakāpes noteikšana ar sklerometrijas metodi izmantojot elektromagnētisko profometru.
 • Metinātiem tērauda elementiem tiek veikta to metinājuma šuvju attīrīšana no aizsargkrāsojuma, rūsas un veikta metinājuma šuvju pārbaude ar magnēta pulvera defektoskopijas metodi.
 • No tērauda konstrukcijām tiek izgriezti tērauda elementu paraugi un veikta to stiprības pārbaude laboratorijā veicot stiepes pārbaudes, nosakot paraugu tērauda marku. Laboratorijā tiek noteikts izgriezto tērauda paraugu materiāla ķīmiskais sastāvs ar spektrālo metodi, izmantojot analizatoru argona vidē.
 • Lai pārbaudītu ķieģeļu un mūrjavas stiprību, veicam arī ķieģeļu izņemšanu no mūra sienām. Laboratoriskās pārbaudes – spiedes testu – laikā iegūstam precīzus datus par materiālu izturību.
 • Deformāciju novērtēšanai ēkas konstrukcijās tiek veikti plaisu attīstības instrumentāli novērojumi jeb monitorings, kā arī ēkas sēšanās kontrole veicot augstas precizitātes ģeodēzisko nivelēšanu.
 • Apsekojam arī ēkas inženierkomunikācijas un rezultātā nosakām to tehnisko nolietojumu.
 • Izmantojam modernās tehnoloģijas, lai ar dronu palīdzību piekļūtu grūti pieejamās vietās. Dronus pielietojam tādu konstrukciju fotografēšanai kā jumti, jumta dzegas, ēkas augšējo stāvu fasādes posmi, kas nav pieejami tehniskai apsekošanai.
 • Grūti pieejamām vietām, piemēram uzlikto noniju stāvokļa fotografēšanai, paredzēta arī speciālā augstas precizitātes kamera, ko ar īpašu teleskopisku kātu iespējams izmantot attālumos pat līdz 7 metriem.
 • Atbilstoši tehniskās apsekošanas laikā iegūtajai informācijai tiek veikti aprēķini konstrukciju nestspējas noteikšanai, ar mērķi noteikt to atbilstību normatīvajiem dokumentiem. Aprēķini tiek apkopoti tehniskās apsekošanas pielikumā.

Paveiktie projekti

Apskaties, kādus detālplānojumu izstrādes projektus esam īstenojuši pēdējā laikā!

Objekta nosaukums:

Detālplānojuma izstrāde Ķekavas pagastam

Adrese:

Ķekavas pagasts

Pasūtītājs:

Objekta nosaukums:

Detālplānojuma izstrāde Salacgrīvai

Adrese:

Salacgrīva

Pasūtītājs:

Objekta nosaukums:

Detālplānojuma izstrāde Salacgrīvas novadam

Adrese:

Salacgrīvas novads

Pasūtītājs:

Uzzini vairāk par detālplānojumiem bezmaksas konsultācijas laikā!

Piesakies bezmaksas konsultācijai!

Rakstot vai zvanot:

Aizpildi formu, un mēs ar Tevi sazināsimies 24 stundu laikā, lai apstiprinātu ērtāko laiku sarunai.

Zvana laikā mēs uzklausīsim Tavas vēlmes un piedāvāsim labāko veidu, kā palīdzēt Tev ar detālplānojuma izstrādi!

Konsultācijā iekļauts:

 • Atbildes uz visiem jautājumiem
 • Tavai situācijai atbilstošo pakalpojumu apskats
 • Detailzēta informācija par sadarbības procesu
 • Individuāls labākās cenas piedāvājums

Biežāk uzdotie jautājumi