Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas atjaunošana, energoefektivitātes paaugstināšana (Liepāja)

Detaļas:

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas atjaunošana, energoefektivitātes paaugstināšana

Adrese: Daugavas iela 3, Liepāja

Pasūtītājs: SIA  „Liepājas namu apsaimniekotājs”

Arhitekte: Kristīne Zīverte