Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas uzmērījums (Rīga)

Detaļas:

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas uzmērījums

Adrese: Smilšu iela 1, Rīga

Arhitekts: Ija Rudzīte

Arhitekta palīgs: Vera Baumane

Būvinženieris: Māris Alsiņš