Daudzstāvu dzīvojamā ēka Rūpnīcas iela 8, Ugālē

Detaļas:

Objekts: Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Rūpnīcas iela 8, Ugāle, Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV – 3615 būves kadastra apzīmējums 98700040140001.

Darba uzdevuma mērķis: Pamatojoties uz LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana” prasībām, veikt objekta apsekošanu ar mērķi noteikt tā tehnisko stāvokli pirms ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanas. LBN 405-15 “Būvju tehniskā apsekošana” 8.punkts “Apsekošanas pamats ir būves apskate, kuras laikā fiksē un novertē būves bojājumus.”.