Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas tehniskā apsekošana un ēkas uzmērījums (Valmiera)

Detaļas:

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas tehniskā apsekošana un ēkas uzmērījums

Adrese: L.Laicena iela 15, Valmiera

Darba uzdevuma mērķis: Noskaidrot dzlvojamās ēkas konstrukciju tehnisko stāvokli un atbilstibu Būvniecibas likuma 9.panta pirmajā daļā minētajām būves būtiskajam prasībām