Plānojumi

Detālplānojums (Ķekavas pagasts)

Atpakaļ Detaļas: Objekta nosaukums: Detālplānojums Adrese: Ķekavas pagasts Detālplānojuma vadītājs: Māris Alsiņš Detālplānojuma izstrādātājs: Agnese Pivore Bokta

Detālplānojums (Salacgrīva)

Atpakaļ Detaļas: Objekta nosaukums: Detālplānojums Adrese: Salacgrīva Detālplānojuma vadītājs: Māris Alsiņš

Detālplānojums (Salacgrīva)

Atpakaļ Detaļas: Objekta nosaukums: Detālplānojums Adrese: Salacgrīva Detālplānojuma vadītājs: Māris Alsiņš

Detālplānojums (Salacgrīva)

Atpakaļ Detaļas: Objekta nosaukums: Detālplānojums Adrese: Salacgrīva Detālplānojuma vadītājs: Māris Alsiņš

Detālplānojums (Salacgrīvas novads)

Atpakaļ Detaļas: Objekta nosaukums: Detālplānojums Adrese: Salacgrīvas novads Detālplānojuma vadītājs: Gundega Upоte Detālplānojuma izstrādātājs: Māris Alsiņš