Plānojumi

Detālplānojums

Atpakaļ Detaļas: Detālplānojuma vadītājs: Māris Alsiņš Detālplānojuma izstrādātājs: Agnese Pivore Bokta Detālplānojuma adrese: Ķekavas pagasts

Detālplānojums

Atpakaļ Detaļas: Detālplānojuma vadītājs: Māris Alsiņš Detālplānojuma adrese: Salacgrīva

Detālplānojums

Atpakaļ Detaļas: Detālplānojuma vadītājs: Māris Alsiņš Detālplānojuma adrese: Salacgrīva

Detālplānojums

Atpakaļ Detaļas: Detālplānojuma vadītājs: Māris Alsiņš Detālplānojuma adrese: Salacgrīva

Detālplānojums

Atpakaļ Detaļas: Detālplānojuma vadītājs: Gundega Upоte Detālplānojuma izstrādātājs: Māris Alsiņš Detālplānojuma adrese: Salacgrīvas novads