pakalpojumi būvprojektu ekspertīze

Būvprojektu un būvju ekspertīze

Uztici projekta dokumentācijas ekspertīzi profesionāļiem un uzzini, kādas izmaiņas vēl nepieciešams veikt, vai uzreiz saņem zaļo gaismu projekta īstenošanai!

Būvprojekta ekspertīze

Būvprojekta ekspertīze ir obligāta sabiedriski nozīmīgu un publiski pieejamu ēku būvprojektiem, lai izvērtētu projektētās ēkas atbilstību prasībām sekojošās apakškategorijās:

Mēs nodrošinām ekspertīzes slēdzienus normatīvajos aktos noteiktajām būvprojekta daļām:

Ekspertīzes veikšanai nodrošinām Būvniecības valsts kontroles birojā sertificētus ekspertus, kas profesionāli izskatīs ekspertīzei iesniegto dokumentāciju un pamatoti norādīs uz nepilnībām, ja tādas tiks konstatētas.

Būvekspertīze

Lai izvērtētu būvprojekta, būves tehniskā stāvokļa vai veikto būvdarbu atbilstību būvniecību reglamentējošu normatīvo aktu un tehnisko noteikumu prasībām, mēs veicam būvekspertīzi.

Būvekspertīze visbiežāk ietver būvniecības procesa un izmaksu analīzi kā arī iženiertehnisko izpēti atbilstoši būvniecības ierosinātāja prasībām.

Sniedzam atbildes un atzinumus BKVB (Būvniecības valsts kontroles birojs) uzdotajiem jautājumiem un uzstādītajām prasībām.

Mēs nodrošinām:

Šie ir tikai daži no mūsu pieredzes bagāto ekspertu pārbaudīto un moderno tehnoloģiju piemēriem.

Lūk, kā tiek veikta cita veida tehniskā apsekošana, tai skaitā graujošas metodes, lai sasniegtu vēlamo rezultātu:

 • Izmantojot stiegru detektoru, kā arī stiegrojumu atkaļot tiek veikta dzelzsbetona elementu stiegrojuma izvietojuma, betona aizsargslāņa biezuma un stiegrojuma diametru pārbaude.
 • No ēkas dzelzsbetona konstruktīvajiem elementiem tiek izņemti betona paraugi-cilindri un veikta to stiprības pārbaude ar laboratorisko spiedes testu metodi paraugus sagraujot.
 • Tiek veikta dzelzsbetona elementu stiegrojuma aisargslāņa un stiegrojuma korozijas pakāpes noteikšana ar sklerometrijas metodi izmantojot elektromagnētisko profometru.
 • Metinātiem tērauda elementiem tiek veikta to metinājuma šuvju attīrīšana no aizsargkrāsojuma, rūsas un veikta metinājuma šuvju pārbaude ar magnēta pulvera defektoskopijas metodi.
 • No tērauda konstrukcijām tiek izgriezti tērauda elementu paraugi un veikta to stiprības pārbaude laboratorijā veicot stiepes pārbaudes, nosakot paraugu tērauda marku. Laboratorijā tiek noteikts izgriezto tērauda paraugu materiāla ķīmiskais sastāvs ar spektrālo metodi, izmantojot analizatoru argona vidē.
 • Lai pārbaudītu ķieģeļu un mūrjavas stiprību, veicam arī ķieģeļu izņemšanu no mūra sienām. Laboratoriskās pārbaudes – spiedes testu – laikā iegūstam precīzus datus par materiālu izturību.
 • Deformāciju novērtēšanai ēkas konstrukcijās tiek veikti plaisu attīstības instrumentāli novērojumi jeb monitorings, kā arī ēkas sēšanās kontrole veicot augstas precizitātes ģeodēzisko nivelēšanu.
 • Apsekojam arī ēkas inženierkomunikācijas un rezultātā nosakām to tehnisko nolietojumu.
 • Izmantojam modernās tehnoloģijas, lai ar dronu palīdzību piekļūtu grūti pieejamās vietās. Dronus pielietojam tādu konstrukciju fotografēšanai kā jumti, jumta dzegas, ēkas augšējo stāvu fasādes posmi, kas nav pieejami tehniskai apsekošanai.
 • Grūti pieejamām vietām, piemēram uzlikto noniju stāvokļa fotografēšanai, paredzēta arī speciālā augstas precizitātes kamera, ko ar īpašu teleskopisku kātu iespējams izmantot attālumos pat līdz 7 metriem.
 • Atbilstoši tehniskās apsekošanas laikā iegūtajai informācijai tiek veikti aprēķini konstrukciju nestspējas noteikšanai, ar mērķi noteikt to atbilstību normatīvajiem dokumentiem. Aprēķini tiek apkopoti tehniskās apsekošanas pielikumā.

Paveiktie projekti

Apskaties, kādus projektus ēku siltināšanā esam īstenojuši pēdējā laikā!

Objekta nosaukums:

Biroju ēka Jēkaba kazarmās

Adrese:

Torņa iela 4, Rīga

Pasūtītājs:

SIA “Rīgas nami”

Objekta nosaukums:

Daudzstāvu dzīvojamā ēka

Adrese:

 Antonijas iela 13, Rīga

Pasūtītājs:

SIA “Ektornet Residential Latvia”

Objekta nosaukums:

A/S “Aldaris” ražošanas ēku komplekss

Adrese:

Tvaika iela 44, Rīga, ēkas lit. Nr.22

Pasūtītājs:

A/S “Aldaris”

Uzzini vairāk par būvprojektu ekspertīzi bezmaksas konsultācijas laikā!

Piesakies bezmaksas konsultācijai!

Rakstot vai zvanot:

Aizpildi formu, un mēs ar Tevi sazināsimies 24 stundu laikā, lai apstiprinātu ērtāko laiku sarunai.

Zvana laikā mēs uzklausīsim Tavas vēlmes un piedāvāsim labāko veidu, kā palīdzēt Tev ar normatīvos noteikto būvekspertīzi vai būvprojekta ekspertīzi!

Konsultācijā iekļauts:

 • Atbildes uz visiem jautājumiem
 • Tavai situācijai atbilstošo pakalpojumu apskats
 • Detailzēta informācija par sadarbības procesu
 • Individuāls labākās cenas piedāvājums

Biežāk uzdotie jautājumi