Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība. Zvejas un jūras kultūras mantojuma centrs Vinda Skolas iela 10, Ventava, Vārves pagasts, Ventspils novads

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība. Zvejas un jūras kultūras mantojuma centrs Vinda Skolas iela 10, Ventava, Vārves pagasts, Ventspils novads