Dzīvojamās mājas mets “Beļģu stils”

Detaļas:

Objekta nosaukums: Dzīvojamās mājas mets “Beļģu stils”