Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota atjaunošana, energoefektivitātes paaugstināšana (Rīga)

Detaļas:

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota atjaunošana, energoefektivitātes paaugstināšana

Adrese: Anniņmuižas bulvāris 60, Rīga

Pasūtītājs: DzĪB “AB60”

Arhitekts: Indulis Kalns

Piecu stāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas (ēkas apbūves laukums – 603,1 m2, būvtilpums – 9129,0 m3, būves kopējā platība – 2936,0 m2) vienkāršotās renovācijas projekts izstrādāts 2009. gadā.

Siltināšanas būvdarbi objektā pabeigti 2010. gadā. Ēkai tika nosiltinātas ārsienas, cokols, pagraba pārsegums (pirmā stāva grīda), piektā stāva pārsegums (bēniņu grīda), kā arī veikta logu un durvju nomaiņa. Pirms Vienkāršotās renovācijas projekta izstrādes ēkai iepriekš siltināta gala siena. Objekta tehniskās (vizuālās) apsekošanas laikā konstatēts, ka esošais siltinājums izbūvēts neatbilstoši siltināšanas prasībā (kā rezultātā nedeva plānoto siltumenerģijas ietaupījumu. Vienkāršotās renovācijas (ēkas vienkāršotās fasādes atjaunošanas) projekta ietvaros šīs nepilnības ņemtas vērā un novērtas.

Siltināšanas būvdarbu laikā ēkai tika veikta autoruzraudzība, nodrošinot būvdarbu izpildi, atbilstoši projektam un spēkā esošo normām. Autoruzraudzības gaitā arī tiek veikta vienkāršotās fasādes renovācijas (fasādes atjaunošanas) dokumentācijas izstrāde.

Veikto darbu rezultātā ēkai uzlaboti fasāžu siltumtehniskie rādītāji, līdz ar to ēkai samazinās siltumenerģijas patēriņš un iedzīvotāju izdevumi apkurei.

Siltumizolācijas sistēma arī nodrošina esošo nesošo mājas konstrukciju aizsardzību pret apkārtējās vides iedarbību, kā rezultāta ēkas ilgmūžība palielinās.

Pēc fasāžu renovācijas (atjaunošanas) darbu pabeigšanas tiek uzlabots ēkas vizuālais tēls un iedzīvotāji iegūst sakārtotu apkārtējo vidi.