Administratīvā ēka Katlakalna iela 11e, Rīga

Detaļas:

Būvinženieris: ANDRIS BARDULIS

Būvinženieris: MĀRIS ALSIŅŠ

Būves adrese: Katlakalna iela 11e, Rīga

Administratīvās ēkas tehniskā apsekošana veikta ēkas pārbūves būvprojekta ietvaros. Administratīvās ēkas tehniskā apsekošana veikta 2020.gada janvārī.

Tehniskie dati: ēkas kopējā platība – 3389m2, būvtilpums – 13371m3, stāvu skaits – 7. Tehniskās apsekošanas ietvaros veikta ēkas un tās nesošo konstruktīvo elementu detalizēta apsekošana, veicot ēkas pamatu atsegumus un to uzmērījumus, kā arī ēkas virszemes daļas saliekamā dzelzsbetona elementu, kā kolonnas, rīģeļi, starpstāvu pārsegumu paneļi, detalizēta apsekošana un izpēte ar negraujošām un graujošām metodēm.

Veiktas saliekamo dzelzsbetona elementu betona stiprības pārbaudes ar Šmita āmuru un ar ultraskaņas impulsa metodi, elementu stiegrojuma izvietojuma un diametru pārbaude ar stiegru detektoru, kā arī stiegrojumu atkaļot.

No saliekamā dzelzsbetona konstruktīvajiem elementiem izņemti betona paraugi-cilindri un veikta to stiprības pārbaude ar laboratorisko spiedes testu metodi paraugus sagraujot. Veikta saliekamā dzelzsbetona elementu stiegrojuma aisargslāņa un stiegrojuma korozijas pakāpes noteikšana ar sklerometrijas metodi izmantojot elektromagnētisko profometru. Veikta ēkas tērauda portālsaišu metinājuma šuvju attīrīšana no aizsargkrāsojuma, rūsas un metinājuma šuvju pārbaude ar magnēta pulvera defektoskopijas metodi. Veikti ģeotehniskās izpētes darbi, nosakot pamatnes grunšu ģeotehniskos raksturojumus un hidroģeoloģiskos apstākļus.