3.vidusskolas trenažieru aerobikas zāle, Tārgales ielā 5, Ventspils

3.vidusskolas trenažieru aerobikas zāle, Tārgales ielā 5, Ventspils