103. sērijas daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas atjaunošanas un energoefektivitātes paaugstināšanas tipveida projekta izstrāde

Ekonomikas ministrija