Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršotā atjaunošana (Olaine)

Detaļas:

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana

Adrese: Zeiferta iela 24, Olaine

Pasūtītājs: A/S “Olaines ūdens un siltums”

Arhitekts: Guntis Kārkliņš

Būvinženieris: Māris Alsiņš