Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana (Ugāle)

Detaļas:

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana

Adrese: Skolas iela 5, Ugāle

Pasūtītājs: SIA “UGĀLES NAMI”

Arhitekts: Guntis Kārkliņš

Būvinženieris: Daiga Poriņa

Arhitekta palīgs: Solvita Ūdriņa