Būvkonstrukcijas (Rīga)

Detaļas:

Objekta nosaukums: Būvkonstrukcijas

Adrese: SIA “SCHENKER”, Katlakalna iela 11c, Rīga

Pasūtītājs: SIA “PROJEKTU VADĪBAS UN ATTĪSTĪBAS BIROJS”

Arhitekts: Kristīne Zīverte