Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas atjaunošana, energoefektivitātes paaugstināšana (Ventspils)

Detaļas:

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas atjaunošana, energoefektivitātes paaugstināšana

Adrese: Poruka iela 9, Ventspils

Arhitekte: Evita Biķe

Projektētājs: Jēkabs Skrastiņš