Poruka iela 9, Ventspils

Detaļas:


Arhitekte: Evita Biķe

Atbildīgais projektētājs: Jēkabs Skrastiņš

Būves adrese: Poruka iela 9, Ventspils