Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas atjaunošana, energoefektivitātes paaugstināšana (Grobiņa)

Detaļas:

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas atjaunošana, energoefektivitātes paaugstināšana

Adrese: M. Namiķa iela 11, Grobiņa

Pasūtītājs: SIA “Grobiņas novada namsaimnieks”

Arhitekts: Indulis Kalns

Projektētājs: Jēkabs Skrastiņš