L. Laicena iela 15, Valmiera

Detaļas:

Daudzdzivoklu dzivojamas majas energoefektivitates paaugstinašanas pasakumi

Arhitekts: GUNTIS KĀRKLIŅŠ

Arhitekta palīgs: SOLVITA ŪDRIŅA

Pasūtītājs: SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”

Būves adrese: L. Laicena iela 15, Valmiera, LV-4201