Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana (Valmiera)

Detaļas:

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

Adrese: L. Laicena iela 15, Valmiera

Pasūtītājs: SIA “VALMIERAS NAMSAIMNIEKS”

Arhitekts: Guntis Kārkliņš