Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota atjaunošana, energoefektivitātes paaugstināšana (Liepāja)

Detaļas:

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas vienkāršota atjaunošana, energoefektivitātes paaugstināšana

Adrese: Kungu iela 31/33, Liepāja

Pasūtītājs: SIA “Namu serviss APSE”

Arhitekte: Kristīne Zīverte

Projektētājs: Jēkabs Skrastiņš