Klaipēdas iela 72, Liepāja

Detaļas:


Arhitekte: Kristīne Zīverte

Atbildīgais projektētājs: Jēkabs Skrastiņš

Būves adrese: Klaipēdas iela 72, Liepāja