Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana (Grobiņa)

Detaļas:

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

Adrese: Jaunatnes iela 12, Grobiņa

Pasūtītājs: SIA “GROBIŅAS NAMSERVISS”

Arhitekts: Guntis Kārkliņš

Arhitekta palīgs: Daiga Poriņa