Viesnīcas ēka
Liela street 11, Liepaja

Details:


Architect: GUNTIS KARKLINS

Building engineer: MARIS ALSIŅS

Address: Liela street 11, Liepaja