Daugavas 3, Liepāja.

Details:

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu ēkas renovācija, 

Adrese: Daugavas iela 3, Liepāja, Kadastra Nr. 17000440144,

Projektēšanas stadija: Vienkāršotā renovācija,

Pasūtītājs: SIA  „Liepājas namu apsaimniekotājs”, Reģ. Nr. 42103004583,

Projektētājs: SIA „BALTS UN MELNS” Reģ.Nr.40003659614, arhitekte Kristīne Zīverte.