feedback

Linarda Laicena ielā 12, Valmierā

Back Apliecinājuma kartes izstrāde, ēkas energosertifikāta un tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošana dzīvojamās mājas Linarda Laicena ielā 12, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšanai.

Laicena ielā 15

Back Apliecinājuma kartes izstrāde, ēkas energosertifikāta un tehniskās apsekošanas atzinuma sagatavošana dzīvojamās mājas Linarda Laicena ielā 15, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšanai.