Detālplānojums

Detaļas:

Detālplānojuma vadītājs: Māris Alsiņš

Detālplānojuma izstrādātājs: Agnese Pivore Bokta

Detālplānojuma adrese: Ķekavas pagasts