Detālplānojums (Ķekavas pagasts)

Detaļas:

Objekta nosaukums: Detālplānojums

Adrese: Ķekavas pagasts

Detālplānojuma vadītājs: Māris Alsiņš

Detālplānojuma izstrādātājs: Agnese Pivore Bokta