Detālplānojums

Detaļas:

Detālplānojuma vadītājs: Māris Alsiņš

Detālplānojuma adrese: Salacgrīva