Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana (Liepāja)

Detaļas:

Objekta nosaukums: Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas fasādes vienkāršota atjaunošana

Adrese: Baltijas iela 13, Liepāja

Pasūtītājs: SIA “LIEPĀJAS NAMU APSAIMNIEKOTĀJS”

Arhitekts: Guntis Kārkliņš

Būvinženieris: Daiga Poriņa